GRINDEN 21

SANKT ERIKSGATAN 34-38

Fastigheten Grinden 21 uppförd 1961 är belägen med ett unikt och kommunikationsmässigt idealt läge mitt på Fridhemsplan. Fastigheten har direkt access från både tunnelbanas gröna och blå linje liksom ett flertal busslinjer och T-centralen inom promenadavstånd. Fastigheten inrymmer ett brett utbud av verksamheter, däribland livsmedelsbutiker, detaljhandel, restaurang, hotell, kontor, bostäder och garage.

fastighet_grinden12_bild2
GRINDEN 12

HISTORIA

Fastigheten uppfördes ursprungligen som tre huskroppar som sträckte sig över hela kvarteret från Sankt Eriksgatan till Kronobergsgatan med underliggande garage. 2003 genomfördes en tredimensionell avstyckning då Grinden 21 under en tid enbart bestod av gathuset mot Sankt Eriksgatan. Delar av fastigheten återförvärvades dock 2009 då dagens fastighetsuppdelning tillskapades.

FAKTA

OM FASTIGHETEN

Adress: Sankt Eriksgatan 34-38, Flemminggatan 77-81 samt Kronobergsgatan 25
Kommun: Stockholm
Område: Kungsholmen
Lokalarea: 13 987 kvm
Byggnadsår: 1961

Anmäl ditt ärende här

Här kan du ställa frågor, ge tips och göra SERVICEANMÄLAN.
KONTAKTA OSS