06 Jan

Victor Cunningham anställs

  • januari 06, 2016

Victor Cunningham anställs för att ansvara för projekt och delvis förvaltning. Han kommer närmast från CBRE där han tidigare arbetade med liknande arbetsuppgifter. Centria får genom anställningen en bredare kompetens och kommer kunna möta hyresgästerna på ett bättre sätt.